Τα Φυτώρια Αντεμισάρη εγκαινιάζουν το νέο ηλεκτρονικό Stihl Shop!